Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Framgångshistorier
Några exempel på hur Cales produkter och tjänster har löst problem hos våra kunder.

Övriga tillämpningar

Cale-utrustningar kan användas för olika typer av styrning och kontroll, t ex vid betalning av entréavgift eller för tillgång till olika typer av anläggningar.

Den typen av kundapplikationer beskrivs i det här avsnittet.