Framgångshistorier
Några exempel på hur Cales produkter och tjänster har löst problem hos våra kunder.

Greenfee-betalning

Har ni problem med spelare som säger att de inte kunde betala greenfee-avgiften eftersom recep­tionen var stängd? Eller drabbas ni av inbrott och blir av med de greenfee-avgifter som betalas när receptionen är stängd?

MPC-automat perfekt för morgontidiga golfare

Det här var problem som irriterade Sollentuna Golf­klubb i Stockholm. Eftersom golfbanan ligger lite avsides ville man inte ta den risk det innebär om spelarna lägger pengarna i kuvert som sedan placeras i en brevlåda. Man insåg att man därigenom gick miste om inkomster och kom på idén att placera en biljetterminal för morgonpigga spelare utanför klubbhuset. Klubben vände sig till Cale, en specialist på biljetterminaler, och fann lösningen i MPC-modellen.

Om receptionen är stängd när spelarna kommer till golfbanan använder de nu biljetterminalen för att betala greenfee-avgiften. Terminalen accepterar alla typer av kreditkort och spelaren knappar bara in avgiften enligt den taxa som finns angiven. Tack vare att Cale-systemet är så flexibelt kan man ha olika taxor för skilda tider på dygnet, eller t ex använda en lägre taxa på höstkväll­arna när det mörknar tidigare.

Fler fördelar än väntat

"I början hade vi målsättningen att använda terminalen för betalning utanför kontorstid, men i stället har vi kunnat förbättra vår kundservice så att man nu kan betala dygnet runt", säger Fredrik Heinmets, klubbchef i Sollentuna Golfklubb.

"Vår receptionist kan nu ägna mer tid åt att hjälpa våra medlemmar med bokningar, besvara frågor, etc, i stället för att vara kassörska. Golfspelare kan betala i terminalen så snart de anländer utan att behöva vänta i receptionen för att betala, något som uppskattas av såväl  gäster som personal", fortsätter Fredrik Heinmets.

Investering som snabbt betalar sig

Fredrik beräknar att ca 10 % av alla greenfee-avgifter hittills betalats i terminalen. Om man beräknar att ca 10 av dem betalas utanför kontorstid, började terminalen dra in pengar redan från första dagen. Investeringen är liten jämfört med andra utrustningar inom golfklubben, så investeringen betalar sig snabbt.

Korthantering

Cale Access tar också hand om kreditkortstransaktionerna, så klubben behöver inte bekymra sig om detta. Transaktionerna överförs via GSM till en server och därifrån vidare till kort­bolagen som fakturerar kortinnehavarna.

Det här innebär att klubbens administration inte har ökat, utan snarare minskat. Servicenivån har däremot höjts och sammanfattningsvis är det här en "all in one"-lösning.
Ladda ner
Greenfee-automat