Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Framgångshistorier
Några exempel på hur Cales produkter och tjänster har löst problem hos våra kunder.

Modernt sätt att betala för och kontrollera parkering

Calgary stad har ändrat system för hur de boende betalar för sin parkering och Cale har varit centralt involverad i den framgångsrika omställningen.

Varför inte ett vanligt parkeringssystem?

Tidigare hanterade staden tusentals parkeringsmätare. Det fanns en parkeringsmätare vid varje parkeringsplats och avgifterna betalades med mynt eller ett värdekort. Det här systemet var dyrt och det var ofta fel på mätarna. Staden övervägde att införa traditionella parkeringsautomater, men lösningen tillbakavisades av flera orsaker:

  • Upplevdes som krångligt för kunderna, eftersom de behöver gå tillbaka till bilen för att placera biljetten innanför rutan.
  • Biljetterna fungerar inte bra för öppna bilar och motorcyklar.
  • Falska parkeringsbiljetter är svåra att genomskåda genom vindrutan.
  • Biljetter med återstående tid kan säljas vidare till nya användare.
  • Tjuvar kan se på biljetten när bilägaren avser att återvända.

Biljettlöst är lösningen!

Calgary utvecklade i stället ett helt nytt sätt att tänka. I stället för att en papperslapp visar att parkeringen är betald, sker övervakningen via bilens registreringsnummer.

Cale WebConcept, som består av Cale-terminaler uppkopplade till Cales backoffice-system Cale WebOffice, integrerades med stadens eget system.

Cale levererade nya, användarvänliga, solardrivna betalterminaler av den så kallade CWT 2115-modellen. Terminalen är försedd med en grafisk display, mjukvarustyrda knappar och online uppkoppling till Cale WebOffice, vilket möjliggör den här typen av biljettlösa system.

Identifikation via registreringsnumret

Staden delades in i zoner. Efter att ha parkerat i en viss zon, kan bilföraren använda vilken terminal som helst för att betala för parkeringen. Han anger vilken zon bilen befinner sig i och bilens registreringsnummer. Därefter betalar man, med mynt eller kort, för den tid man avser att stanna. Det visas på skärmen hur mycket man ska betala och kostnaden beror på vilken zon bilen befinner sig i.

Smarta funktioner

Cales terminaler varnar kunden om han försöker betala för parkering under tider då parkering är gratis. Men man kan, när det är gratis, betala för senare timmar då parkeringen är avgiftsbelagd. Man betalar alltså inte för mer tid än nödvändigt. 

En annan funktion är att det, om det behövs, är möjligt att fylla på med mer tid, förutsatt att den maximala parkeringstiden inte överskrids. Detta kan göras varsomhelst, inte bara där bilen är parkerad. 

Betalning via mobilen

Som en separat tjänst erbjuder staden möjligheten att betala med mobilen. Användaren registrerar sig på stadens hemsida, skapar ett konto och betalar via sitt kreditkort. Kontot är kopplat till bilens registreringsnummer. 

Modernt sätt att övervaka

Calgary använder sig av patrullerande bilar för övervakningen. Bilarna är försedda med kameror som registrerar alla registreringsnummer i varje zon samt tid och datum. Bilden tar också bilder på varje bil, så att dessa senare kan användas som bevis, om bilägaren motsätter sig betalkravet. Detta innebär en betydligt bekvämare tillvaro för parkeringsvakterna, som kan åka runt i en luftkonditionerad bil i stället för att promenera runt, ibland under kalla, ruggiga förhållanden. 

Synkronisering är nyckeln

Vid vissa tidpunkter synkroniseras kundernas köpdata från terminalerna med Cale WebOffice. I Cale WebOffice läggs informationen ihop och skickas till stadens eget system, där den slås ihop med data som kommer från det mobila betalsystemet. 

Effektiv böteshantering

Operatören får tillgång till komplett information för att veta vem som har betalat korrekt avgift. Listan från terminalerna och från mobilbetalningarna jämförs med den från de patrullerande fordonen och operatören får genom den slutliga listan information om vilka fordon som inte hade en korrekt betalt parkeringsavgift. En bot kan sedan skickas till bilägarna, där betalning inte skett. Denna skickas tillsammans med fotobevis till den adress där bilen är registrerad. 

Populärt system

Men det nya systemet har staden upplevt en bättre tillgång på parkeringsplatser, tack vare effektivare utnyttjande i och med avskaffandet av betalning per plats. Ett stort antal av köpen sker med kreditkort och staden upplever att kunderna är nöjda. 
Ytterligare en framgångsrik installation
DIVV är avdelningen hos Amsterdams stad, som ansvarar för parkeringsverksamheten. DIVV utfärdar årligen 70 000 tillstånd och säljer mer än 20 miljoner parkeringsrättigheter via parkeringsterminaler och GSM-parkering och underhåller över 80 000 parkeringsplatser. 

Effektiviseringsbehov

Amsterdam stad hade sedan 2004 letat efter ett effektivare sätt att hantera betalning och kontroll av sina parkeringsplatser. De ville ersätta befintliga parkeringsterminaler med mer användarvänliga terminaler för kontantlös betalning. Kunden skulle dessutom få lov att ange bilens registreringsnummer för att få ett parkeringstillstånd. 

Informationen om parkeringsrättigheten skulle i realtid skickas från parkeringsterminalens hanteringssystem till DIVVs databas med parkeringsrättigheter. Övervakningen skulle vara baserad på att registreringsnumret kontrollerades i den centralt lagrade databasen över parkeringsrättigheter. 

Cale valdes som ny leverantör

I början av 2008 valdes Cales distributör Schmit Parkeersystemen som ny leverantör för terminaler och backoffice-system. DIVV valde den avancerade modellen CWT 2120, på grund av dess stora färgskärm och att den ger kunderna bästa möjliga användargränssnitt. 

Kundanpassad integration

Cale har skapat en integration mellan DIVVs egna huvudsystem, en parkeringsdatabas, CWO och CWT. Alla köp sänds i realtid till DIVVs huvudsystem, där registreringsnumren används för att identifiera aktiva parkeringsrättigheter. Övervakningen har automatiserats och är nu mycket effektivare. 

Registreringsnumret används i systemet endast för att registrera när en parkeringsperiod börjar och slutar. Den som parkerar förblir anonym och kan inte spåras. 

Användarvänlighet i fokus

Cale och DIVV har lagt stor möda på att utveckla ett intuitivt användargränssnitt, där de använt sig av grafik i så stor utsträckning som möjligt och så lite text som möjligt. Detta säkerställer att användaren endast ser information på skärmen som är relaterad till var i köpprocessen han befinner sig. 

Flexibla betalningssätt

Alla terminaler är trådlöst, via GPRS, uppkopplade till Cale WebOffice. Cale har tillsammans med den holländska distributören Schmit Parkeersystemen implementerat en EMV, nivå 2, kortläsare i varje terminal. EMV är ett krav i Holland. Det är också den internationelal standarden för kortbetalningar. Dessutom är terminalerna PCI+ godkända för nationell PIN-kortsbetalning. 

Kunderna kan även betala för sin parkering via det nationella betalkortet, Chipknip.

Framtidsplaner

DIVV började byta ut parkeringsautomater i stadskärnan och har sedan undan för undan arbetat sig mot stadsgränserna. 

DIVV har som ett framtidsmål att öka incitamentet att använda miljövänliga bilar. Detta skulle uppnås genom en uppkoppling till en online databas innehållande de bilar som är registrerade som miljövänliga. Dessa skulle automatiskt erbjudas en reducerad parkeringsavgift.

Ladda ner
Calgary (Eng.)
Amsterdam (Eng.)
Läs mer
Om Parking by Cale