Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Framgångshistorier
Några exempel på hur Cales produkter och tjänster har löst problem hos våra kunder.

Förenklad boendeparkering

Tonbridge och Malling Borough Council, UK, har införskaffat ytterligare betalterminaler för att öka tillgängligheten till P-platser för den lokala befolkningen.

Cale valdes eftersom Cale-terminalerna är kända för hög driftsäkerhet och stor motståndskraft mot yttre åverkan tack vare användning av rostfritt stål och avancerat inbrottsskydd.

Ökad effektivitet med avgiftsbelagd parkering

Ett antal av terminalerna har installerats på nya platser för gatuparkering. Det är en del i en strategi som går ut på att förbättra tillgången på P-platser för den lokala befolkningen. Genom att avgiftsbelägga parkering på vissa gator blir dessa mindre attraktiva för tillfälliga besökare.

De resterande terminalerna har ersatt äldre parkeringsautomater. De gamla automaterna var otidsenliga och hade utsatts för yttre åverkan.

Fjärradministration tack vare CWO

Alla Cale-terminaler som sköts av Tonbridge och Malling Borough Council är anslutna till en centraldator via GSM-nätet. Dess Windows-baserade backoffice-programvara ger operatören möjlighet att övervaka och styra fler än 100 av terminalernas funktioner som t ex taxestatistik, köpstatistik och driftinformation. Programvaran ger även operatören möjlighet att ändra taxor, displaytexter, information på biljetterna, samt uppgift om avgiftsbelagda tider och dagar.

Snabb uppföljning av larm minskar tiden för driftstopp

Om en varning eller ett larm genereras ringer terminalen upp centraldatorn och rapporterar vad som inträffat. Ett SMS-meddelande kan då skickas till ett förutbestämt mobilnummer så att tjänstgörande personal snarast kan åtgärda problemet. Det reducerar stilleståndstiden till ett minimum.

Programvaran kan anpassas så att skilda typer av larm skickas till olika mobilnummer beroende på när på dygnet larmet inträffar. Exempelvis kan information om att en myntbox har avlägsnats efter kontorstid skickas till den person som arbetar under kvällen och natten. Informationen från terminalerna kan presenteras som grafer eller i tabellform, vilket underlättar vid sökning av viss information och tolkningen av den.

Holländsk kund med höga krav

Den holländska staden Utrecht hade behov av att modernisera sitt parkeringssystem och behövde ett flexibelt, framtidssäkert system som tillät registreringsnummersinmatning. Betalning skulle ske med ett nationellt betalkort eller kreditkort.

Dessutom ville Utrecht uppdatera sitt sätt att hantera parkering offline för boende (och besökare). Ett system för tillståndshantering fanns redan, så staden ville integrera detta med systemet för parkeringsterminaler för att skapa en gemensam lösning som skulle vara lätt att administrera.

Tillståndshantering online var lösningen!

Cale introducerade tillsammans med den holländske distributören, Schmit Parkeersystemen, ett innovativt tillståndshanteringssystem som motsvarade staden Utrechts krav. Genom att ge varje boende godkänd för ett parkeringstillstånd ett online-konto i CWO, kunde staden erbjuda kunderna ett variabelt antal timmars parkering till en lägre taxa. Kontoinnehavarna kan sedan utnyttja sina tilldelade timmar för parkering i en av parkeringsterminalerna på gatan.

Enkel kontroll via zonindelning

För att kunna kontrollera att de boende bara får tillgång till den reducerade taxan i ett visst område har Cale utvecklat ett system där staden delas in i zoner; varje tillstånd är kopplat till en eller flera zoner. Den boende berättigas sedan endast till en lägre parkeringskostnad i vissa delar av staden.

En stor fördel med den här lösningen, såtillvida att parkeringsrättigheten inte är gratis, är att den reducerade taxan betalar redan i terminalen. Detta innebär att inga räkningar behöver skickas ut och kontantlösa betalningar möjliggörs.

Smidigt administrationsverktyg

Backoffice-tjänsten CWO erbjuder administratörerna i Utrecht ett verktyg som gör det smidigt att hantera tillstånden på ett effektivt sätt. Administratörerna kan lätt skapa, aktivera, avaktivera eller ta bort ett konto.

Eftersom Utrecht redan hade en databas över alla boende, kunde mycket tid och kraft sparas genom en import av databasen till CWO.  

Utrecht stad slipper dessutom problem med falska eller stulna tillstånd eftersom allt hanteras online.