Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Framgångshistorier
Några exempel på hur Cales produkter och tjänster har löst problem hos våra kunder.

Fjärröppning av bommar

Cale BriParc har för Hertfordshire County Council i Englands räkning installerat ett bomsystem där man betalar när man lämnar Aldenham Country Park.

Problem med sena besökare

Aldenhams naturpark hade tidigare problem med att besökare ville stanna längre på kvällen är vad personalen var kvar. Detta var särskilt vanligt under varma, ljusa sommarkvällar. Sena besökare, som hade problem med att komma ut, fick använda en larmtelefon för att tillkalla en mobil säkerhetsvakt, som kunde befinna sig nån mil bort från Aldenham.

Smart lösning

För att lösa problemet installerade Cale BriParc en fjärrtelefon. Om en besökare behöver komma ut och anläggningen är obemannad trycker besökaren på en förprogrammerad snabbvalsknapp som kontaktar rätt person på dennes mobiltelefon.

Fjärröppning av bommen

Systemet gör det möjligt att fjärröppna bommen via mobil eller fast telefon, utan att behöva bege sig till anläggningen. Detta görs genom att man knappar in en kod i telefonen. I och med detta kan bommen användas dygnet runt och Aldenham Country Park förlorar inga intäkter, vilket tidigare var fallet då de tvingades lämna bommen i öppet läge när personalen slutade för dagen eller fick betala dyra utryckningskostnader för att få dit en säkerhetsvakt för att öppna bommen.

Utfartsbomsystem vid nationalpark

Rockingham Forest Trust (skogsförvaltning) i England har vid parkeringen vid Stanwick sjöanläggning nära Peterborough installerat ett bomsystem, där man betalar när man lämnar parken. Fritids- och naturlivsanläggningen, som kostade 2 miljoner GBP att bygga, öppnade 2006. Stanwicks sjöanläggning erbjuder barn och vuxna utomhusaktiviteter och har byggts på en 650 hektar stor yta som tidigare var ett sand- och grustag.

Annorlunda parkeringslösning

Parkeringssystemet är konfigurerat så att en bom automatiskt ska öppnas när man kommer och sedan betalar man när man åker, varpå bommen öppnas igen och släpper ut besökaren. Besökare som kommer någon enstaka gång betalar med mynt i en uppgraderad Cale-terminal. Anställda och regelbundna besökare kan lösa ett årskort, vilket de håller nära den kontaktlösa läsaren som placerats bredvid myntinsläppet. Detta ger återkommande besökare en ökad bekvämlighet, då de inte bara får en billigare taxa, de behöver inte heller bära runt kontanter. 

Anledningen till att ett bomsystem valdes är att man då kan räkna antalet besökare, parkeringsplatsens kapacitet aldrig överskrids, en ökad säkerhet erbjuds och man får större kontroll över när besökare kommer och åker, dvs hur länge de stannar.

GSM-baserad hjälpfunktion

Systemet har också en GSM-styrd hjälpfunktion. Detta är särskilt användbart då anläggningen ligger på landsbygden och det kan finnas förare som lämnar anläggningen utanför normala öppettider. Om en bilförare skulle ha problem vid bommen kan han trycka på en knapp för att kontakta en vakt som kan besluta om han behöver bege sig till anläggningen för att ta itu med problemet eller om det räcker med att öppna bommen. Vakten öppnar lätt bommen genom att trycka in en kod på sin telefon.