Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Framgångshistorier
Några exempel på hur Cales produkter och tjänster har löst problem hos våra kunder.

Förmånsparkering för anställda

Myndigheterna har skärpt kontrollen av om anställda erbjuds fri parkering på sina arbetsplatser, då detta är något de anställda beskattas för.

Cale-lösning acceperad av myndigheterna

Men det här är inget problem om arbetsgivaren låter personalen betala parkeringen i en betalterminal när de tar bilen till jobbet. Då uppstår ingen förmånssituation och företaget slipper betala sociala avgifter för parkeringsmöjligheten. Alla parter tycker det är rakt, enkelt och ärligt att personalen betalar för sig i en betalterminal.

Lösningen kan realiseras snabbt. Produkten finns redan och den kan användas antingen som en vanlig betalterminal eller som en integrerad del i ert befintliga passersystem.

Problem med olika taxor utanför sjukhus

Som en personalförmån erbjuds de anställda på Danderyds sjukhus att parkera till en reducerad kostnad om de kan identifiera sig med ett anställningskort. 

Eftersom sjukhuset befinner sig nära en tunnelbanestation är det många som väljer att parkera på sjukhusparkeringen innan de tar tunnelbanan in till stan. Detta gör att färre parkeringsplatser blir över för sjukhusets anställda och besökare. 

Detta har lett till problem med att anställda även låter vänner och familjemedlemmar ta del av den reducerade taxan. 

Backoffice-tjänst löste problemet

Cale har tillsammans med parkeringsoperatören, Q-Park, som är ansvarig för parkeringsverksamheten utanför Danderyds sjukhus, utvecklat en lösning där personalparkering loggas i Cales backofficesystem, CWO.

Specialfunktion i CWO

En lösning gör att den anställde endast kan köpa en parkeringsbiljett till reducerat pris åt gången. Till exempel är du endast tillåten att köpa en biljett per 24 timmars-period eller ett visst antal biljetter per månad. Det är också möjligt att hantera parkeringstillstånd för längre perioder.

Nöjd kund

Lösningen är mycket uppskattad eftersom den erbjuder anställda reducerade taxor samtidigt som missbruket av den här förmånen elimineras.