Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Framgångshistorier
Några exempel på hur Cales produkter och tjänster har löst problem hos våra kunder.

Infartsparkering

Det så kallade Stockholmsförsöket, som startade den 1 november 2005, syftade till att testa automatisk debitering av så kallad trängselskatt, för att minska antalet bilar i city. Stockholm Parkering fick i samband med detta i uppdrag av Stockholms Stad att ordna fram cirka 25 infartsparkeringar. Alla bilister skulle kunna parkera gratis med sitt SL-kort för att åka vidare in i centrum med kommunala färdmedel.

Sätt att uppmuntra till att åka kommunalt

Infartstullar skulle få bilisterna att välja miljövänligare alternativ, t ex genom att ställa bilen hemma och åka kollektivt med SL (Storstockholms Lokaltrafik) till och från innerstaden.

Cale tillfrågades om hjälp med lösning

Stockholm Parkering frågade Cale Access om det var möjligt att integrera SL-kortläsare i Cale-terminaler så att bilisterna skulle kunna lösa parkeringsbiljetter med SL-kort.

Tillsammans med Stockholm Parkering och SL togs det fram en kravspecifikation och när den var godkänd startade Cale Access utvecklingsarbetet. I god tid innan Stockholmsförsöket inleddes presenterade Cale Access en prototyp. Lösningen innebar att en Cale MP 104 kontokortsterminal försågs med en SL-kortläsare förutom en redan befintlig läsare för kontokort. Cale-terminalen verifierade SL-kortens giltighet. Om kortet var giltigt fick bilisten en gratisbiljett som gällde fram till nästa dag.

Kontaktlöst var nyckeln

En av fördelarna med den här lösningen var att bilister utan SL-kort fortfarande kunde betala parkeringsavgiften med mynt eller kontokort. Med den separata SL-läsaren bibehölls överskådligheten och användarvänligheten, vilket bidrog till att få bilister behövde begära hjälp från Stockholm Parkerings kundtjänst.

Framgångsrikt försök

När försöket avslutades den 31 juli 2006 konstaterades att tekniken hade fungerat utmärkt och att bilisterna var nöjda. Efter avslutat försök fick de åter betala för att utnyttja infartsparkeringarna, men Cale-terminalerna kunde enkelt byggas om till vanliga parkeringsterminaler.

Stockholm Parkering nöjda

Claes Johnson, teknisk chef på Stockholm Parkering, säger: "“Fördelarna med den här lösningen var att befintliga terminaler gick att bygga om och kunde kompletteras med en extra läsare för SL-kortet. Det har visat sig att det var en driftsäker lösning och kunderna har varit nöjda, inte minst på grund av att de har fått parkerat gratis”.