Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Framgångshistorier
Några exempel på hur Cales produkter och tjänster har löst problem hos våra kunder.

Cale-terminaler för museibesökare

Cale BriParc har installerat Cale biljetterminaler vid British Empire & Commonwealth Museum i närheten av Temple Meads järnvägsstation i Bristol, UK.

Cales lösning för differentierade taxor

Flexibiliteten hos Cale-terminalernas programvara gör det möjligt att använda flera avgiftstaxor.

För besökare till museet, finalist i tävlingen European Museum of the Year, finns en grundtaxa som gäller måndag – fredag.

Cale-terminalerna har även en knappsats på vilken museets personal kan knappa in en 4-ställig PIN-kod som ger dem rätt att parkera till en rabatterad dygnsavgift. Av säkerhetsskäl kan PIN-koden snabbt ändras av behörig personal.

Ladda ner
British Museum