Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Kundtjänst/Support
Vi finns här för din skull!

Checklista för felsökning (MP 104/MPC)

Vänligen gå igenom checklistan nedan för att se om du själv kan identifiera problemet innan du kontaktar oss via formuläret för Felanmälan.
 
Antipin är blockerad (gäller endast myntmaskiner) »
Byta land/språk (factory reset) »
Efterskottsbetalning i EB-maskiner »
Får upp meddelande "otillåten användare" »
Får upp meddelande "otillåten/ogiltig parameter" »
Kan man programmera om terminalen avseende vilka kort den tar? »
Hantering av Svartfläcksavkänning »

Komma i bokstavsläge »
Manuell transaktionstömning »
Maskinen startar om hela tiden »
Mäta signalstyrka för kommunikation »
Sätta på/av strömsparläge »
Tända ljusrampen »
Uteblivet kvitto vid tömning av myntbox »
Ändra antalet mynt maskinen kan ta emot (gäller endast myntmaskiner »
Ändra BA-nr »
Ändra tid och datum »
Vanliga felkoder »
 
Antipin är blockerad (gäller endast myntmaskiner)
Antipin i myntboxen är blockerad. Trolig orsak är att myntboxen är full. Töm.
Upp »
Efterskottsbetalning i EB-maskiner
För lista över incheckade kort:
Knappa in 813#. En lista skrivs ut.
 
Manuell utcheckning av incheckade kort:
Knappa in 7090#. Detta kommando checkar ut alla kunder.
 
Återskapa databas i EB-system om databasen rensats med 5000-kod:
Knappa in 358#
Upp »
Otillåten användare
Lås upp maskinens program genom att knappa 6010*den kod du ska ändra/aktivera*0#
Upp »
Otillåten/ogiltig parameter
6010*Funktionen du vill låsa upp*0#
Upp »
Kan man programmera om en terminal avseende vilka kort den tar?
Man kan INTE programmera om en terminal så att den tar ett bensinkort alt. kreditkort så att dete fungerar som ett testkort!
Upp »
Svartfläcksavkänning
Tryck 60*1 # för att sätta på.
Tryck 60*0# för att stänga av.
Upp »
Komma i bokstavsläge
För att komma i BOKSTAVSLÄGE tryck *#
Tryck 6 för att flytta framåt
Tryck 2 för att ändra bokstav
Tryck 8 för att ändra tecken och siffror
Tryck 4 för att radera/backa
Upp »
Manuell transaktionstömning
Transaktionstömning
Slå av maskinen med strömbrytaren på CPU-kortet och sätt i PC-kortet, som är avsett för tömning, i spåret intill befintligt transaktionskort. Slå på maskinen igen. Maskinen gör nu automatiskt en tömning av transaktioner. Dörren skall vara öppen och man bör undvika att starkt ljus lyser in i skåpet. Kvitto skrivs ut med aktuellt belopp. Text i displayen under tömningen kan vara ”överföring pågår” eller så visas aktuell överföring av datafiler. Vid ”överföring klar” eller efter 5 minuter om texten fastnar på ”överföring pågår” stänger man av maskinen igen och trycker ut kortet. Tryck på knappen över eller under kortet så skjuts kortet ut ur hållaren. Slå på maskinen igen

Backup-tömning
Backup-tömning med ett backup-kort fungerar handhavandemässigt på samma sätt som ovan. Vid backup-tömning kopieras upp till 5000 lagrade transaktioner ur CPU-kortets minne. Från och med FBO vers 5.2 lagras endast 1000 transaktioner och från och med PCI/FBO 6.0> endast 600 transaktioner. Displaytexter som visas är en uppräkning av de transaktioner som finns lagrade. Något kvitto skrivs inte.

Returnera omgående de här korten till kontokortadministrationen.
Blir det problem med tömningen kontakta Cale Access kontokortsadministration på telefon 08-799 37 80.
Upp »
Maskinen startar om hela tiden eller fladdrar mellan A:FLASH, B:NO_MEDIA och FBO-version
Möjliga orsaker:
1. Oftast dåligt batteri.
 
2. Korrupt transaktionskort. Tag ut transaktionskortet och se om maskinen startar då.
 
3. Kontrollera att kommunikationskortet sitter korrekt.Kommunikationskortet är placerat under den bockade plåten mitt på CPU-kortet.
Upp »
Strömsparläge
För att se om strömsparläge är på eller av tryck 66#
För att sätta på strömsparläge tryck 66*1#
För att stänga av strömsparläge tryck 66*0#
Upp »
Tända ljusrampen
67*4*2900# Sensor aktiverad så att maskinen tänds när det blir mörkt och släcks när det ljusnar igen.
Upp »
Uteblivet kvitto vid tömning av myntbox                    
21*0*0# visar aktuellt saldo i myntboxen.
Är boxen tom, men inget kvitto skrivits, nollställer man och får kvitto genom att kortsluta den bruna och röda ledningen i sladden till myntboxswitchen, delad i skåpet i en svart kontakt. Det är ledningen till CPU-kortet man kortsluter när man dragit isär kontakten.
Upp »
Ändra antalet mynt maskinen kan ta emot (endast myntmaskiner)
Tryck 11*03 för att se aktuell inställning.
 
För att ändra till maxbelopp: 11*0*valfritt belopp#
 
För att se hur många mynt (antal mynt ej saldo) maskinen kan ta emot: 12*0#
 
För att ändra antal: 12*0*antal mynt#
 
OBS! Viktigt att ändra i båda så att de stämmer överens, annars kommer maskinen sluta fungera.
 
Aktuellt mynt saldo: knappa 21*0*0#
Upp »
Ändra BA-nummer
513*BAnr#
 
För att komma i bokstavsläge tryck *#
Tryck 6 för att flytta framåt
Tryck 2 för att ändra bokstav 
Tryck 8 för att ändra tecken och siffror
Tryck 4 för att radera/backa
 
Har maskinen kommunikation mot CWO kommer den att dyka upp där som en VIT maskin vid nästa lyckade ”Heartbeat”. Denna måste aktiveras och blir sedan SVART.

Den maskin som har det tidigare namnet markeras för radering om inga transaktioner gjorts annars som inaktiv.

Viktigt! När man sedan söker statistik för ändrad BA måste det tidigare ”namnet/BA-numret” användas för att man ska få fram statistik.
Upp »
Ändra tid och datum
1*yymmdd*hhmm#
Upp »
Vanliga felkoder
16-115 Transaktionskortet/minnesenheten full, då maskinen saknar kommunikation. Åtgärda kommunikation och i väntan på detta kan du beställa lånetömningskort genom att maila support@cale.se så skickas lånetömningskort samt backup-kort till angiven adress. Bifoga uppgifterna som anges under Vad vi behöver veta vid support!

00-104 Stora batteriet slut (bilbatteriet). Nytt batteri kan beställas från order@cale.se.

16-104 Korrupt transaktionskort. Notera allt under Vad vi behöver veta vid support och bifoga i beställning av ett nytt transaktionskort. Beställningen skickas till order@cale.se. För att säkerställa att inga transaktionsfiler finns kvar på kortet ska det märkas upp och skickas till:

Cale Access
Kontokortsadministrationen

Borgarfjordsgatan 7
164 40 Kista


02-83 Papper slut. Fyll på nya biljetter. Dessa beställes via order@cale.se.

02-84 Se över pappret, ladda om det.
 
02-86 Biljett har fastnat. Ta bort biljett och byt rulle, då den kan vara fuktig av kondens beroende på årstid. Torka och återanvänd!

02-88 Saxen ej i hemmaläge. Starta om maskinen.

02-89 Saxen har fastnat. Starta om maskinen och kontrollera att inget fastnat.

18-115 Eventsfiler behöver raderas. Knappa 5060*C: events.104# för att radera alla eventsfiler.

; = dörren är öppen
Upp »
 
Kontakta oss
 
 
Telefon
Slå 08-799 37 00 samt angiven siffra för önskad avdelning:

1: Teknisk support
2: Kontokortsadministration
3: Säljare - Sverige
4: Säljare - Internationellt
5: Växel

Kundtjänst

Beställningar
order@cale.se
 
Inloggning
 
Cale WebOffice
 
Svensk kundarea