Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Kundtjänst/Support
Vi finns här för din skull!

Kursinnehåll

CWT Compact
Cale WebOffice 2 för tekniker
Cale WebOffice 2 för ekonomer och administratörer
Kurspriser

CWT Compact

Kursen är främst avsedd för personal inom service och underhåll, men kan även vara lämplig för t ex arbetsledare och inköpare som vill ha insikt i vilka funktioner och möjligheter Cale biljetterminaler ger. Kursen kräver inga förkunskaper.

Kursen behandlar:
 • Produktens konstruktion och funktioner (maskin- och programvara)
 • Demontering och montering av enheter
 • Underhåll (mynttömning, rengöring, papperspåfyllning, etc.)
 • Felsökning
 • Grundläggande CWO-kunskap för underhåll och felsökning

Cale WebOffice 2 för tekniker

Kursen är i första hand avsedd för personal inom service, drift och underhåll, Deltagarna förutsätts ha grundläggande datorkunskap samt kunskaper om Cale biljetterminaler MP 104 och MPC. För att till fullo kunna tillgodogöra sig kursen är det en fördel om deltagaren har genomgått såväl grundkurs som påbyggnadskurs beträffande Cale MP 104 och MPC.

Kursen behandlar:
 • Montering och driftsättning av erforderlig utrustning
 • Hantering av GPRS
 • Driftsättning av CWO
 • Felsökning
 • Servicekommandon och filöverföring mellan CWO och terminaler

CWO 2 för ekonomer och administratörer

Kursen behandlar:
 • Uppläggning och underhåll av CWO-användare
 • Administration och underhåll av CWO och uppkopplade biljetterminaler
 • Rapporter och statistik

Kurspriser

En endagskurs (1/2+1/2 dag) kostar 7400 kr.

Om en person vid samma tillfälle bokar in ytterligare en kurs ges 15 % rabatt på kurs nr två, på en tredje kurs ges 25 % rabatt och på en fjärde kurs ges 35 % rabatt.

I kursens avgift ingår middag dag 1, lunch dag 2 samt kaffe båda dagarna.

En halvdagskurs kostar 3500 kr. I detta ingår fika.
 
Kontakta oss
 
 
Telefon
Slå 08-799 37 00 samt angiven siffra för önskad avdelning:

1: Teknisk support
2: Kontokortsadministration
3: Säljare - Sverige
4: Säljare - Internationellt
5: Växel

Kundtjänst

Beställningar
order@cale.se
 
Inloggning
 
Cale WebOffice
 
Svensk kundarea