Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Lösningar
Förbättrad verksamhet tack vare användarvänliga och säkra lösningar från Cale.

Parking by Cale

Cale erbjuder erkänt effektiva lösningar

Cale är sedan lång tid tillbaka känt för att vara en världsledare inom obemannade betallösningar. När Cales backoffice-system Cale WebOffice 2 släpptes för ett antal år sedan blev det oerhört mycket enklare att övervaka och kontrollera betalterminaler. Integrationen mellan Cale WebTerminal (CWT) och Cale WebOffice (CWO) skapade nämligen helt nya möjligheter för terminalerna att kommunicera med backoffice-systemet, vilket resulterade i en enklare och mer effektiv drift.
Smart City Parking (Eng.)

Ökat behov av digitalisering

I och med att samhället blir mer och mer digitaliserat och därmed även bilförare vänjer sig vid att kunna dra nytta av fördelarna med ny teknik ökar kraven från våra kunder på att kunna integrera fler delar av sin verksamhet.

Cale har utökat sin produktportfölj med flera nya produkter och tjänster för att tillgodose de här behoven. Dessa är övervakning, digital tillståndshantering och en mobilapp. Detta gör det möjligt för dig att samla information om samtliga betalningar för parkering i ett och samma system.

Helt nya integreringsmöjligheter

Cales digitala erbjudande består av: terminaler (CWT), backoffice-system (CWO), övervakning (Cale Enforcement), digital tillståndshantering (Cale Permit) och Cales mobilapp WayToPark. Du integrerar så många av dessa delar du vill i din parkeringsverksamhet. Ju fler du ansluter, desto effektivare blir du.

Öppenhet är ett av Cales värdeord. Vi har därför säkerställt att även tredjepartsutrustning kan integreras.

En komplett överblick

Den stora fördelen med den här typen av integration är att du i ett och samma system får en komplett överblick över samtliga betalningar från olika källor och bättre kan styra upp hela din parkeringsverksamhet.