Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Lösningar
Förbättrad verksamhet tack vare användarvänliga och säkra lösningar från Cale.

EMV

För att möta framtida krav på säkra kortbetalningar har Cale utvecklat en EMV, nivå 1, lösning för Cales betalterminaler. 

Säkra betalflöden

Alla kreditkortsnummer krypteras när kortet sätts in i läsaren. Om terminalen är försedd med PIN, kan kunden beroende på transaktionens värde, behöva ange sin PIN-kod. 

Läsaren kommunicerar direkt med processorn, som vidarebefordrar meddelandet till rätt inlösare. Inlösaren auktoriserar transaktionen och svarar med angivande om transaktionen är godkänd eller inte. Transaktionerna behöver aldrig lämna den här skyddade miljön, vilket minimerar risken för bedrägeri. 

Detaljerad information om varje köp skickas till Cale WebOffice för statistikändamål. Informationen innehåller inga känsliga kortdata. 

Cales PIN-inmatningsdel har ett insynsskydd i enlighet med de hårdaste kraven, vilket betyder att användarens PIN-kod är så skyddad som möjligt. 

En lösning som passar varje marknad

Olika marknader kräver olika lösningar. Därför har Cale anpassat lösningen för att passa olika marknader, med andra ord är både chip&PIN och endast chip-lösningar tillgängliga. 
Vad är EMV?
EMV är en standard för ökad säkerhet mellan betalterminalen och betal/kreditkorten. Standarden är helt baserad på användande av mikroprocessorer (chip) i stället för den traditionella magnetremsan.

Förkortningen EMV betyder Europay, MasterCard och VISA, vilka är de tre företag som ursprungligen samarbetade för att ta fram standarden.

EMV-standarden definierar interaktionen mellan processenheterna för betalkorten på fyra nivåer: fysisk, elektronisk, data och applikationsnivå.
Kontakt
Kontakta din Cale-säljare för att få reda på mer om EMV på din marknad.
Kontakta försäljningsavdelningen
Ladda ner
Information sheet (Eng.)