Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Lösningar
Förbättrad verksamhet tack vare användarvänliga och säkra lösningar från Cale.

Online korthanteringstjänster

För att möta ökade säkerhetsregler för kortbetalningar erbjuder Cale online auktorisering av korttransaktioner. Detta förbättrar överlag säkerheten och minskar risken för bedrägeri. Cales online korthanterings-lösning motsvarar PCI DSS nivå 1-kraven för alla steg från terminal till inlösare. 

PCI-standarden innehåller regler för förvaring och bearbetning av korttransaktioner, såväl som information om hur besökare ska hanteras och inträdesregler för den lokal där korttransaktionerna behandlas. Det regleras också hur känslig information får skickas i e-mail, hur datorernas lösenord ska hanteras, etc. Våra kunder kan, när de använder en kortauktoriseringstjänst från Cale, lita på att vi följer PCI-kraven till punkt och pricka. 

Accepterade kort

Vilka kort som accepteras skiljer sig från marknad till marknad.

Vanligen accepteras följande kort: VISA, MasterCard, Diners och American Express.

På vissa marknader accepteras även lokala kort och bensinkort.

Vad behöver kunden göra?

Kundens terminaler måste vara anslutna till Cale WebOffice och kunden måste teckna avtal med en processor och en inlösare, som båda måste vara godkända av Cale.

EMV

Läs mer om EMV-reglerna under separat flik till vänster.
Vad är PCI DSS
PCI DSS är en standard skapad av VISA och MasterCard för att hantera korttransaktioner på ett säkert sätt. PCI DSS står för Payment Card Industry Data Security Standard och är en internationellt godkänd standard, som alla företag som hanterar kreditkortstransaktioner måste rätta sig efter.
Kontakt
Kontakta din säljare för att få mer information om vilka online korttjänster Cale kan erbjuda.
Kontakta försäljningsavdelningen
Ladda ner
Informationsblad (Eng.)