Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Lösningar
Förbättrad verksamhet tack vare användarvänliga och säkra lösningar från Cale.

Säker hantering av kontanter

Säkerhet är ett av Cales nyckelord när det gäller all utveckling av produkter och tjänster. Baserat på långa branscherfarenhet och i nära samarbete med operatörerna har Cale utvecklat ett säkert mynthanteringssystem, som uppfyller alla krav på effektivitet och högsta säkerhet när kunderna samlar in mynt från Cales automater. 

Sluten kontanthantering

Cales mynthanteringssystem är framtaget på ett sådant sätt att det säkerställer att mynten är säkra hela vägen från terminalen till banken eller operatörens kontor. 

Operatörerna kan känna sig trygga att alla mynt som når deras myntboxar också hamnar på deras bankkonton. 

Bakåtkompatibelt

Systemets flexibilitet och bakåtkompatibilitet gör det möjligt att använda Cales hela produktserie, alltifrån den tidiga mekaniska parkeringsmätaren Cale 77 till nyare modeller såsom MP 104 eller Cales senaste tillskott - Cale WebTerminal.