Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Lösningar
Förbättrad verksamhet tack vare användarvänliga och säkra lösningar från Cale.

Tredjepartsintegration

Ett av Cales grundvärden är öppenhet. Det handlar om att vara öppen och positiv gentemot andra, både internt och externt. Cale strävar alltid efter att ha ett öppet förhållningssätt gentemot samarbete och integrationer med externa parter. 

Integrationer för övervakning och effektivisering

Cale har vid ett antal tillfällen samarbetat med andra företag för att ta fram ny funktionalitet. Det kan handla om allt från kortacceptans på en ny marknad till integrationer med övervakningssystem, allt för att effektivisera kundens verksamhet.

Huvuddelarna i Cales system är byggda runt standardkomponenter och med en öppen arkitektur, som tillåter att andra företag bygger på existerande struktur och lägger till komponenter som ökar värdet för dem. 

Samarbeta med Cale

Vi är alltid öppna för nya idéer när det gäller att kombinera produkter och tjänster på nya och kreativa sätt. Kontakta våra säljare om du har en idé hur vi skulle kunna hjälpa dig förbättra din verksamhet!

Vi ser fram emot att få ta del av dina idéer!