Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Cales tjänster
Ta kontroll över er parkeringsverksamhet med tjänster från Cale.

Instruktion för beställning av PSAM-kort

Vänligen öppna Excel-dokumentet PSAM-beställning Mall (till höger) och fyll i kund- och terminaldata. Samtliga gulmarkerade fält måste fyllas i.

Allmän information

Blanketten avser nybeställning eller ersättningskort. Saknas redovisningsnummer från er inlösande bank mot något kortbolag kan inte kort beställas.

PSAM-kort kan uppdateras online vid ett senare tillfälle med redovisningsnummer för aktivering eller deaktivering av kortacceptans. Obs! Gäller EJ bankbyte / byte av inlösande företag.

Fältet TOF-nummer (rött fält) fylls i om ni redan använder ett befintligt nummer och beställer ersättningskort. Kallas även butiksnummer eller affärsnummer och består av 7 siffror.

PSAM-kortsbeställningar som avser uppgradering till E2E kräver nytt TOF-nummer pga ändrad hantering och funktion i kortet för bensinkort och bankkort. Det går inte att uppdatera befintliga TOF-nummer med full funktion om inte PSAM-kortet har lägst version 71.008 och samtliga maskiner uppdateras samtidigt. Kontakta oss för mer information om ni redan har PSAM-kort version 71.008.

Spara dokumentet på din dator.

Öppna ett e-mail och bifoga det ifyllda dokumentet PSAM-beställning Mall. Skicka detta till psam-mid@cale.se.

När vi mottagit er beställning beställer vi ert/era PSAM-kort och skickar det/dessa med post till den adress ni angett, om inget annat är överenskommet.

Hör gärna av er till psam-mid@cale.se eller Cales kundtjänst om ni har några frågor!

Anvisningar för ifyllande av blanketten

PSAM-beställning Mall

Kundnamn
Företagets/beställarens juridiska namn

Organisationsnummer
Företagets/beställarens juridiska organisationsnummer.

Redovisningsnummer
Redovisningsnummer anges från det inlösensavtal ni har med inlösande bank / inlösande företag.

Amex
Där det förekommer: Redovisningsnummer anges från det inlösenavtal ni har med inlösande företag.

Diners
Där det förekommer: Redovisningsnummer anges från det inlösenavtal ni har med inlösande företag.

Områdesidentitet
Maskinens terminal-ID, BA-nummer eller liknande, anges här
 
Områdesbenämning
Namn på det område, kvarter eller den stadsdel, e d, där maskinen står placerad. T ex en idrottshall, en golfbana eller ett sjukhus.

Adress (Den faktiska plats där maskinen är placerad)
Maskinens faktiska placering med exakt adress (Här kan även företagets juridiska adress anges som generell adress för maskiner).

Postnummer (ska stämma överens med maskinadressen)
Postnumret på maskinens adress (Om företagets juridiska adress anges under maskinadress är det företagets juridiska postnummer som skall anges).

Stad
Placeringsort för maskinen.

Landskod
SE för Sverige.

Telefonnummer
Företagets/beställarens telefonnr, och ett nummer där det kan gå att nå någon.

Inlösar ID
Om Nets kräver det, t ex kan det gälla olika koder för olika filialer för det inlösande företaget. Annars fylls det inte i.

Inlösarnamn
Namnet på inlösande bank / inlösande företag. T ex SEB, Teller, Euroline, Nordea, m fl.

MCC-kod
Alltid 7523 för parkeringsautomater. Gäller det andra typer av automater, fyll i rätt branschkod.

TOF-nr provided by NETS
PSAM-kortets sjusiffriga butiks- eller affärsnummer, även identitetsnummer hos NETS.
Kan anges vid beställning av ersättningskort eller extrakort.

BAX
Används ej. Fylls enbart i av Nets.
 
White list
Fylls i med JA om maskinen är E2E-uppgraderad och förväntas acceptera bensinkort. Fylls i med NEJ om maskinen ej är E2E-uppgraderad och förväntas acceptera bensinkort.

Profilerade kort, t ex Resurs Finans,

Nordea Finans, Swedbank Finans,

Handelsbanken Finans

För att kunna ta emot profilerade kort måste ni teckna ett särskilt avtal med respektive kortutgivare. Kontakta er bank vid frågor gällande vilka kort ni kan acceptera. Vänligen kontakta Cales kundjänst om terminalen ska acceptera andra kort än de angivna i mallen.
Blanketter
Terminalinformation
 
Blankettinstruktion
Kontakter
Ombyggnadskit och nyförsäljning
E-mail: sales@cale.se
Telefon: 08-799 37 00
 
Allmänna frågor, uppgraderingar, EMV och offertförfrågan
E-mail: support@cale.se
Telefon: 08-799 37 80
 
Beställning av uppgraderingsenheter av befintliga system
Sker alltid via blankett under fliken Tjänster/EMV
E-mail: uppgradering@cale.se
Telefon: 08-799 37 80
 
PSAM-beställning/frågor
E-mail: psam-mid@cale.se
Telefon: 08-799 37 00
Nedladdning
Senaste versionen av Acrobat Reader