Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Cales tjänster
Ta kontroll över er parkeringsverksamhet med tjänster från Cale.

Kontokortsadministration

Det är ingen tvekan om att användandet av elektroniska betalmedel ökar framöver. Hanteringen av kontanter blir dyrare och innebär större risker. Därför bevakar vi på Cale kontinuerligt utvecklingen för att kunna erbjuda våra kunder säkra och kostnadseffektiva korttransaktioner. Antingen gör vi detta i huset eller via internationellt godkända partners, specialiserade på korthantering och bankregler. 

Cales erbjudande

Cale erbjuder terminalinnehavaren en administrativ tjänst avseende kontokortsadministration. Tjänsten innebär att Cale hanterar alla kontakter med kortföretagen. Vi samlar in och bearbetar kontokortstransaktionerna som genomförts i kundens terminal. Detta sker offline, semi-online eller online.

I tjänsten ingår utförlig ekonomisk redovisning och statistik, rapporterna presenteras på detaljnivå och sammanfattande. Detta sker med hjälp av backoffice-tjästen Cale WebOffice.

Vidare distribueras på daglig basis så kallade spärrlistor online till terminalerna avseende kontokort som ej ska accepteras för betalning.

Vi hanterar transaktioner genomförda med kontokort utgivna av bensinbolag och VISA/MasterCard.